Program konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj

Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj
Szanowni Państwo!

Burmistrz Gminy Bielawa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a także pozyskanie opinii, uwag oraz ewentualnych propozycji dotyczących wyznaczonych obszarów.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach: 29 sierpnia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Spotkania bezpośrednie

31.08 ŚRODA,
godzina 15:00
w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości
w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19C (sala konferencyjna II piętro) 

2.09 PIĄTEK,
godzina 15:00
w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości
w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19C (sala konferencyjna II piętro)

Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie wyznaczonych obszarów zdegradowanych i
rewitalizacji, a także pozyskanie opinii, uwag oraz ewentualnych propozycji dotyczących
wyznaczonych obszarów. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Debata
1.09 CZWARTEK,
godzina 17:00
w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości
w Bielawie przy ulicy Piastowska 19C (sala konferencyjna II piętro)

Spacer studyjny
2.09 PIĄTEK,
w godzinach 13:00 – 15:00

Swoje uwagi mogą Państwo zgłaszać do dnia 30.09.2022 roku również w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Piastowskiej 1, pokój 16 – w terminie od 29 sierpnia do 30 września 2022 roku.

Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a także pozyskanie opinii, uwag oraz ewentualnych propozycji dotyczących wyznaczonych obszarów. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Projekt uchwały RM Bielawy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – plik jpg.3055 KB

Program konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – plik jpg.4339 KB

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Bielawa – plik jpg. 6176 KB

Content retrieved from: https://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/program-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.