Spotkanie podsumowujące zrealizowane inwestycje z dofinansowaniem rządowym

Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

Spotkanie podsumowujące zrealizowane inwestycje z dofinansowaniem rządowym

W dniu 03 lutego 2022 r. przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Brzezinach odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane w 2021 roku inwestycje z udziałem dofinansowania rządowego.

Spotkanie miało na celu podsumowanie i podziękowanie za wsparcie finansowe na realizację trzech dużych inwestycji w Gminie Brzeziny:

*Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz windą dla niepełnosprawnych – całkowita wartość inwestycji to 1.018.818,24 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – 810.000,00 zł, darowizna na rzecz budowy podjazdu dla niepełnosprawnych od Spółki Humieja&Pokojowy – 80.000,00 zł.
* Zakup samochodu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do prawidłowego funkcjonowania systemu  wodno – ściekowego oraz do zimowego utrzymania dróg gminnych – całkowita wartość inwestycji to 707.135,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 600.000,00 zł.
*Zakup używanego samochodu pożarniczego marki IVECO, model EURO CARGO 130E23 rok produkcji 1999 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej – całkowita wartość inwestycji to 133.602,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 120.000,00 zł.

 

W spotkaniu udział wzięli Minister Jan Dziedziczak, Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej Anna Lis, Poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Jana Mosińskiego Łukasz Wolski, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczak Ryszard Pluciński, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka Wincenty Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzeziny Stanisław Walaszczyk, Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk, Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Bogna Stysiak-Gałka, Skarbnik Gminy Ewa Wabnik, Kierownik Humieja&Pokojowy Medical Center Magdalena Adamus, Pracownicy Urzędu Gminy Brzeziny, strażacy ochotnicy z OSP Zajączki.
 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • Zaproszeni goście przed ośrodkiem zdrowia w Brzezinach

   

 • budynek ośrodka zdrowia w Brzezinach

   

 • Samochód wielofunkcyjny z pługiem oraz samochód pożarniczy OSP Zajączki

   

Content retrieved from: https://brzeziny-gmina.pl/wiadomosci/39506/spotkanie-podsumowujace-zrealizowane-inwestycje-z-dofinansowanie.