Czym jest strategia koncentracji?

Strategia koncentracji jest w najprostszym możliwym ujęciu jedną ze strategii konkurencji, na jaką może zdecydować się przedsiębiorstwo. Polega bowiem na skoncentrowaniu działań danej firmy na określonym rynku geograficznym, asortymencie wyrobów czy grupie nabywców. Bazuje tym samym na specjalizacji produktowo-rynkowej, a także unikaniu konkurencji na całym rynku.

Czym jest strategia koncentracji?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że strategia koncentracji, w porównaniu do pozostałych strategii konkurencji, skupia się na realizacji określonych celów strategicznych, które odnoszą się do danego segmentu, a nie całego sektora. Oczywiście wspomniana koncepcja znajduje uzasadnienie w tym, że przedsiębiorstwu zdecydowanie skuteczniej i łatwiej będzie sprostać rosnącym wymaganiom segmentu wąskiego strategicznie, niż konkurencyjnym firmom działającym na znacznie większą skalę, czyli całego sektora. Należy mieć świadomość, że takie działanie będzie miało ogromne przełożenie zarówno na wzrost ogólnej satysfakcji klientów, jak i przyczyni się do ograniczenia kosztów związanych z obsługą sektora.

Strategia koncentracji w praktyce

Jak zostało już wspomniane wcześniej, strategia koncentracji bazuje na prawidłowym określeniu potrzeb niewielkiego segmentu, a następnie odpowiednim dopasowaniu do niego swojej oferty. Warto wiedzieć, że przedsiębiorstwo będzie koncentrowało całą swoją uwagę na najważniejszym dla klientów elemencie produktu lub samym produkcie. Oczywiście będzie to wymagało od firmy pełniej specjalizacji produktowej. W najprostszym możliwym ujęciu istota omawianej strategii będzie opierała się na znalezieniu właściwej niszy rynkowej. Jej wielkość musi wystarczyć do prowadzenia działalności. Powinna również posiadać potencjał rozwojowy. Rekomendowane jest by wybór nastąpił po wcześniejszym przeanalizowaniu przychodów ze sprzedaży, wielkości popytu, a także intensywności konkurencji w określonym segmencie. Nie można oczywiście pod żadnym pozorem zapomnieć uwzględnić kosztów związanych z dotarciem do klientów czy obsługi sprzedaży.