Wirtualne Brzeziny- serwis internetowy wsi
Świetlica wiejska w Brzezinach została otwarta w lipcu 2013r działa w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. Mieści się w budynku remizy.

Po zbudowaniu domu ludowo-strażackiego przez pewien czas działał tu w latach 80. tzw. Klub Rolnika. Wraz ze zmianami i przekształceniami ustrojowymi po 1989r, nastapił upadek poprzednich form organizacyjnych. W wielu miejscowościach ustała działalność świetlic wiejskich. Również w Brzezinach klub zakończył działalność i przez szereg lat nie było tu tego typu ośrodka. W wyniku ponownej aktywizacji społeczności wiejskich i licznych inicjatyw społecznosci lokalnej, brak stałego ośrodka organizującego życie kulturalne na wsi stawał się odczuwalny. Dlatego sołtys i rada sołecka rozpoczęli starania o ponowne zorganizowanie świetlicy wiejskiej. Władze gminy przychyliły sie do tego pomysłu. W efekcie świetlica w Brzezinach została otwarta.

Instruktorką świetlicy jest Monika Sikora.
Herb Brzezin
Meteogram Brzeziny
Projekt i wykonanie: Artur Kuc
Copyright:©
2017 Sołectwo Brzeziny
Parafia Strojec
Gmina Praszka
GÓRA
Góra Strony
Szkoła Strojec