Wirtualne Brzeziny- serwis internetowy wsi
Sołtys:                                                    soltys@brzeziny.info.pl

Artur KucRada Sołecka:                                       radasolecka@brzeziny.info.pl

Marcin Rak    
Ilona Klimińska  
Paweł Jarząb
Monika Sikora
Przemysław Olejnik

Sołtys i skład Rady Sołeckiej w Brzezinach

Herb Brzezin
Meteogram Brzeziny
Powyższe władze sołectwa sprawują swoje funkcje od maja 2015r.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Nie posiada własnej osobowości prawnej, nie może więc samodzielnie uczestniczyć w czynnościach prawnych. Mimo to, władze sołectwa posiadają pewien zakres kompetencji umożliwiających współdecydowanie o sprawach dotyczących lokalnej społeczności sołectwa. Organy sołectwa działają na podstawie Statutu Sołectwa Brzeziny, Statutu Gminy Praszka oraz przepisów ustaw o samorządzie terytorialnym i gminnym. Organami sołectwa są Zebranie Wiejskie i Sołtys. Sołtysa wspomaga w działalności Rada Sołecka.
Projekt i wykonanie: Artur Kuc
Copyright:©
2017 Sołectwo Brzeziny
Parafia Strojec
Gmina Praszka
GÓRA
Góra Strony
Szkoła Strojec