Wirtualne Brzeziny- serwis internetowy wsi
Koła Gospodyń Wiejskich są formą zrzeszania się mieszkańców wsi w ramach Kółek i Organizacji Rolniczych. Pod wzgledem prawnym KGW jest więc kółkiem rolniczym najczęściej zrzeszonym w większej organizacji kółek rolniczych.

Koło w Brzezinach zostało założone jako agenda Kółka Rolniczego w Praszce i tak działało przez lata. Od czasu likwidacji praszkowskiego kółka rolniczego przez wiele lat KGW działało nieformalnie, jak zresztą większość kół gospodyń w okolicy. Wiele z nich w tym okresie rozwiązało się. W listopadzie 2008 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym nastąpiło oficjalne reaktywowanie wciąż przecież działającego koła. Po formalnej reaktywacji brzezińskie koło gospodyń przystapiło do Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych.Od tej pory działa jako samodzielna organizacja pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach.

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach istnieje już ponad pół wieku
. Zostało założone w 1961 roku przez grupę aktywnych gospodyń, a inicjatorką jego założenia była miejscowa nauczycielka pani Maria Ciborska. Pierwszą przewodniczącą koła została Zofia Wicher. Na zebraniu założycielskim do KGW wstąpiło 10 kobiet i były to, oprócz już wymienionych: Maria Noga, Anna Janicka, Bronisława Wilhelm, Wanda Wróblewska, Helena Orator, Genowefa Zagrodnik, Helena Wróblewska, Eugenia Felisiak.

Każdego roku szybko rosły szeregi naszego koła i na przykład w 1968 roku koło liczyło już 65 członkiń. Oprócz gospodyń z Brzezin i Prosny w prace koła aktywnie włączyły się nauczycielki panie: Janina Ignaczak i Emilia Nalichowska.Koło w Brzezinach powstało w latach głębokiego socjalizmu. Był to czas rozlicznych trudności, ale też głębokich przemian na wsi. W tamtych czasach udział w KGW pomagał realnie w codziennym życiu. Dawał kobietom trochę większą możliwość dostępu do wiedzy o nowoczesnej hodowli czy uprawach, gotowaniu czy szyciu, szerszy dostęp do kultury.  Pomagał też w rozwiazywaniu codziennych problemów umożliwiając np. korzystniejsze nabywanie piskląt i paszy dla nich, czy choćby nasion roślin ozdobnych.

W latach 70. koło z Brzezin aktywnie włączyło się w budowę remizy. Dzięki temu budynek zyskał szereg nowych funkcji i pomieszczeń. Włączenie się kobiet w tą budowę sprawiło, że powstał najnowocześniejszy wówczas w okolicy dom ludowo-strażacki. Przewodnicząca KGW Zofia Wicher z czasem wybrana została na przewodniczącą Komitetu Budowy Domu Ludowego. W nowym obiekcie koło zapewniło sobie pomieszczenia na wypożyczalnię naczyń i  świetlicę. Powstało też nowoczesne jak na tamten czas zaplecze kuchenne. W trakcie budowy zawiązała się ścisła współpraca z miejscową OSP. Mimo niekiedy dość energicznie dyskutowanych różnic zdań:)  szczeg. w trakcie budowy remizy współpraca ta trwa nadal przynosząc dobre rezultaty.
Z myślą o tym, by budynek służył wszystkim mieszkańcom Brzezin i Prosny do organizowania wesel i innych dużych imprez, panie z koła gospodyń regularnie wzbogacały wyposażenie wypożyczalni naczyń i kuchni.

Brzezińskie Koło Gospodyń zawsze działało na rzecz rozwoju kulturalnego i integracji lokalnej społeczności.  Regularnie organizowane były spotkania z okazji Dnia Kobiet, dzieciom z miejscowej szkoły koło co roku urządzało Dzień Dziecka. Organizowane były też loterie fantowe, zabawy, festyny a w pierwszych latach istnienia koła nawet przedstawienia teatralne. Koło regularnie organizuje wyjazdy kobiet na wycieczki turystyczne, sztuki teatralne, widowiska i inne wydarzenia kulturalne i sportowe. Jest to działalność nadal przez KGW kontynuowana i rozwijana.

W dokumentach z pierwszych lat istnienia koła znajdujemy informacje o nagrodach za
wieńce dożynkowe. Także te rękodzielnicze tradycje są kultywowane co zaowocowało wieloma nagrodami, także na dożynkach wojewódzkich. Za tą działalność koło zostało wyróżnione w 2008 roku nagrodą Burmistrza Praszki - Praszkowskim Koziołkiem. Sukcesy odnoszą również człońkinie koła z Prosny, których korony żniwne otrzymują wyróżnienia i nagrody.
Przez minione ponad pół wieku wiele kobiet włożyło mnóstwo pracy w rozwój KGW Brzeziny. Nie sposób wszystkich wymienić

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach animatorem społeczności lokalnej w przeszłości i współcześnie.

Herb Brzezin
Meteogram Brzeziny
Projekt i wykonanie: Artur Kuc
Copyright:©
2017 Sołectwo Brzeziny
Parafia Strojec
Gmina Praszka
GÓRA
Góra Strony
Szkoła Strojec